When It Is Gone

(c) Google

Scripture:

Even the beasts of the field pant for you because the water brooks are dried up, and fire has devoured the pastures of the wilderness. – Joel 1:20

Observation:

Bakit kung kailan wala na, ubos na, sagad na, saka lang lalapit kay Lord? Sakit na yata ‘to nating mga tao. If there’s still food, we party. When it’s gone, we cry. Bakit ganun? Hindi ba tayo marunong magpahalaga sa ‘bukas’ o sadyang masyado tayong nakatuon sa ‘ngayon’? Ang masakit ay hindi lang ang mundo ang may sakit nito kundi pati tayong mga Kristiyano. Minsan hinihintay muna natin talagang manamig at maubos ang init bago lumapit ulit kay Lord. Minsan sinasagad natin ang mga resources, thinking they will never dry up. Pero lahat ay may hangganan kung hindi si Lord ang may hawak nito. Lahat matutuyo. Lahat lilipas. Lahat mawawala.

Application:

Ayokong umiyak pag wala na. Gusto kong iluhod hangga’t nandyan pa. Sa lahat ng pagpapala. Sa pamilya ko. Sa mga kaibigan ko. Sa mga disciples. Lahat ng binigay at piangkatiwa ng Lord sa akin ay pinagpapasalamat ko ng buong buo at wala man akong inaangkin, ako’y naninikluhod na sana ay walang amwala. God owns them all. And since God entrusted them to me, I want to be a good steward. And if ever He will get them back, I want to be sure that I’ve taken care of them very well.

Prayer:

Father thank you for another beautiful day. Though I am sure that this day won’t be perfect, I believe that this can be a great one. May I be a good steward of everything You will entrust to me today and for the rest of my life. Thank You. I love You. AMEN.

“Habang nandyan pa, alagaan mo na. Hindi yung pag nawala, iiyak ka.”

You may leave a message my friend :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s